LOA DALI

Thương hiệu “DALi” là thương hiệu lớn trong làng âm thanh của Đan Mạch, những nhà phân tích “Các Ngành Công nghiệp Audiophile của Đan Mạch”. Mỗi từ phản ánh logic của tổ chức: “Đan Mạch”: Đan Mạch 100% người Đan Môn sở hữu và tất cả các phân đoạn được lên kế hoạch và thực hiện trong một nhà máy; “Audiophile”: Các diễn giả của Dali được thực hiện bởi và cam kết với người hâm mộ âm nhạc; “Amplifier”: tập trung vào loa, chiếm 99% các bài tập của tổ chức; “Doanh nghiệp”: sản xuất trên quy mô cơ học, tinh giản giá trị, số lượng, kỹ năng đánh bóng và chi phí.

Thương hiệu DALI Audio của AudioNord International A / S bao gồm ba phần: Phân phối AudioNord: truyền tải các bản ghi âm; Hifi Klubben: chuỗi bán lẻ của hello có mặt hàng fi; Dali Audio: đã có một số chuyên môn trong việc tạo ra loa. Mặc dù bộ phận của bộ khuếch đại DALI, AudiNord cũng nổi tiếng với gần 100 điểm bán lẻ thông qua Scandinavia, quản lý mọi thứ từ bộ tăng cường, đĩa CD, loa, dây, TV. Đặc biệt hơn là chỉ cung cấp loa DALI, Klubben Hi-Fi sẽ nhập và phân phối loa phù hợp, ví dụ: B và W, Paradigm, Argon, CerwinVega … để tạo ra sự cạnh tranh vững chắc và hợp lý.

Audio Hanoi